Manja slova Veća slova RSSKANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Telefon: 020 481 301
E-mail: kei@gsv.gov.me
Adresa: Bulevar revolucije 15, 81000 Podgorica

Zamjenica glavnog pregovarača – nacionalni IPA koordinator

Ivana Glišević Đurović


Savjetnica glavnog pregovarača

Dragana Marković


Savjetnica glavnog pregovarača

Ivana Vujošević